De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Huishoudelijk reglement

woensdag, 03 september 2014

Artikel 1 Doel

Het documentatiecentrum heeft tot doel inhoudelijke ondersteuning te bieden aan mensen die in Limburg bezig zijn met educatie voor natuur, milieu en duurzaamheid, met onderzoek naar biodiversiteit en met natuur- en milieubeleid en -beheer, en dit vooral in het kader van de netwerken LIKONA (Limburgse Koepel voor Natuurstudie),  LIMNET (Limburgs Natuur- en Milieu-educatief Netwerk), LISBIO (Limburgs Steunpunt Biodiversiteit), LIVEC (Limburgs Veldstudiecentrum) en MOS (Milieuzorg Op School).

Artikel 2 Openingstijden

Het documentatiecentrum is elke werkdag open van 9.00 tot 12.00 en van 13.30 tot 17.00 uur.

Artikel 3 Aanbod

Het documentatiecentrum stelt diverse materialen ter beschikking:

 • boeken, tijdschriften, cd’s, dvd’s, video’s, diverse soorten kaarten en grondplannen, …
 • educatieve materialen
 • onderzoeksmaterialen

De materialen kunnen, afhankelijk van de soort:

 • ter plaatse in het documentatiecentrum geraadpleegd worden
 • uitgeleend worden.

Artikel 4 Uitleenvoorwaarden

 • Boeken, cd’s, dvd’s
  • De gebruiker kan maximum 5 titels lenen voor een periode van maximaal 1 maand.
  • De uitleentermijn kan, via mail of schriftelijk, maximaal tweemaal voor een periode van 1 maand verlengd worden, voor zover de materialen niet gereserveerd zijn.
 • Educatieve en onderzoeksmaterialen
  • De uitleenvoorwaarden zijn per materiaal verschillend en staan telkens gespecifieerd op de bijbehorende steekkaart.

Artikel 5 Informatie en begeleiding

De gebruiker verricht zijn werk in het documentatiecentrum in principe zelf. Het personeel van het Provinciaal Natuurcentrum (PNC) staat ter beschikking om de gebruiker te begeleiden. Schriftelijke of telefonische vragen worden indien mogelijk ook beantwoord.

Artikel 6 Fotokopiëren, scannen

De gebruiker kan kopieën nemen van documenten.
Kostprijs per kopie:

 • A4 zw/w: 0,10 euro
 • A4 kleur: 0,70 euro
 • A3 zw/w: 0,20 euro
 • A3 kleur: 1,40 euro.

Artikel 7 Auteursrechten

De gebruiker dient ervoor te zorgen dat de bepalingen van de auteurswet worden gerespecteerd, zowel voor het kopiëren als scannen. Documenten mogen uitsluitend voor eigen gebruik worden gekopieerd of gescand. De volledige verantwoordelijkheid voor het gebruik van het bibliotheekmateriaal berust bij de gebruiker.

Artikel 8 Gebruik internet

Het gebruik van internet is enkel toegestaan in functie van het opzoeken van informatie over natuur en milieu.

Artikel 9 Houding

De gebruiker respecteert de studiesfeer in het documentatiecentrum. Storend lawaai wordt niet getolereerd. In het documentatiecentrum mag men niet eten, drinken of roken.

Artikel 10 Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer is van toepassing. De gebruiker gaat akkoord met het gebruik van de door hem ter beschikking gestelde persoonlijke gegevens, in zoverre dit nodig is voor de goede werking van het documentatiecentrum.

Artikel 11 Boetes

 • Boeken, cd’s, dvd’s
  • Bij het overschrijden van de vastgestelde uitleentermijn moet per dag en per geleend materiaal 0,25 euro betaald te worden.
 • Educatieve en onderzoeksmaterialen
  • De boete bij het overschrijden van de vastgestelde termijn staat in verhouding tot de termijn en de waarde van het materiaal. Deze wordt vastgesteld door het diensthoofd van het PNC.

Artikel 12 Beschadiging, verlies, diefstal

De gebruiker is verantwoordelijk voor de op zijn/haar naam geleende materialen. Deze mogen niet verder worden uitgeleend.
Vóór het verlaten van het documentatiecentrum moet de gebruiker de materialen nazien op beschadiging en volledigheid. Indien er problemen zijn moet hij/zij het personeel verwittigen om ervoor te zorgen dat hij/zij niet zelf aansprakelijk wordt gesteld.
In geval van beschadiging moet een vergoeding worden betaald. Het bedrag hiervan is in verhouding tot de schade en de waarde van het materiaal. Deze wordt vastgesteld door het diensthoofd van het PNC.

Artikel 13 Sancties

De deputatie kan, op voorstel van het diensthoofd van het PNC, een gebruiker de toegang tot het documentatiecentrum ontzeggen wanneer men zich niet schikt naar de voorschriften van het huishoudelijk reglement.

Artikel 14 Betwistingen

In geval van betwisting beslist de deputatie.
Zie samenwerkingsovereenkomst met derden.